Jak zapewnić bezpieczeństwo oraz komfortowe warunki edukacyjne i zdrowotne dzieci w szkole?

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych są narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane bezpośrednio z ich zdrowiem. Dlatego zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni być świadomi zagrożeń wynikających z uczęszczania do publicznych szkół i muszą wiedzieć, jak odpowiednio im przeciwdziałać. Zatem o czym warto pamiętać, przed wysłaniem dziecka do szkoły?

dziecko w szkole

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny 

Dzieci będąc w szkole, powinny bezwzględnie respektować podstawowe zasady higieny osobistej. Jednak, aby osiągnąć zamierzony efekt, trzeba wcześniej nauczyć dziecko poprawnego korzystania z ubikacji, właściwego mycia rąk, czy stosowania preparatów do dezynfekcji. Ponadto należy zwrócić uczniom uwagę, żeby pod żadnym pozorem nie pili wody z kranu oraz zawsze po skorzystaniu z toalety dokładnie myli obie dłonie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje, że dzieci będą narażone na zatrucia pokarmowe oraz mogą nabawić się niebezpiecznych dla zdrowia pasożytów. 

higiena w szkole

Organizowanie cyklicznych zajęć dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego w szkole

W trosce o zdrowie uczniów nauczyciele powinni organizować cykliczne zajęcia dotyczące wszystkich aspektów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym w szkole. Podczas takich zajęć trzeba przypomnieć dzieciom, jak należy poprawnie korzystać z ubikacji oraz kiedy i jak dezynfekować ręce. W zależności od aktualnie panujących obostrzeń pandemicznych warto również wyjaśnić dzieciom zasadność noszenia maseczek oraz poćwiczyć z nimi ich prawidłowe zakładanie. Uczniowie muszą także wiedzieć, jak mają się zachować podczas ewentualnej ewakuacji budynku i jak w bezpieczny sposób będą mogli używać wszystkich udostępnionych przez szkołę pomocy naukowych. Takie zajęcia powinny się odbywać przynajmniej raz na semestr, a pod koniec zajęć każdorazowo należy sprawdzić, czy dzieci dobrze przyswoiły przekazaną wiedzę.

dziecko w szkole

Jak zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w szkole?

Chcąc zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w szkole, trzeba zwrócić dzieciom uwagę na ich codzienne nawyki i zachowanie względem rówieśników. Zatem uczniowie muszą rozumieć, że nie powinni spożywać posiłków, używając tych samych naczyń i sztućców co ich koledzy, lub koleżanki. Dzieci nie mogą również wymieniać się między sobą zużytymi maseczkami, czy chusteczkami higienicznymi. Podstawą bezpieczeństwa zdrowotnego będzie także zasłanianie ust podczas kasłania i unikanie plucia.

Rodzice natomiast są zobowiązani, aby nie wysyłać do szkół dzieci z wyraźnymi objawami infekcji takimi jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, biegunka lub wymioty. Jednak czasem infekcja może rozwinąć się niepostrzeżenie, wówczas nauczyciele powinni od razu reagować i odsyłać zarażone dzieci do domu. Jeśli mimo to w szkole pojawi się ognisko choroby zakaźnej, należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie i dokładnie wywietrzyć wybrane pomieszczenia. Równocześnie dzieci, który były w tym czasie w szkole powinny być bacznie obserwowane przez rodziców.

Warto również uświadamiać rodziców oraz nauczycieli jakie zagrożenia są związane z ukąszeniami kleszczy u dzieci. Więcej na temat kleszczy oraz badań genetycznych możesz znaleźć na stronie

Jak stworzyć bezpieczną przestrzeń dla wszystkich uczniów?

W każdej szkole od czasu do czasu zdarzają się wypadki z udziałem uczniów. Czasem ich skutkiem jest jedynie bolesne otarcie, czy złamana noga, jednak niektóre wypadki mogą skończyć się naprawdę tragicznie. Dlatego rolą dyrektora danej szkoły i nauczycieli jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich uczniów. W tym celu trzeba regularnie serwisować i wymieniać szkolny sprzęt oraz dobrze pilnować dzieci na przerwach. Ryzykowne i agresywne zachowania powinny być od razu eliminowane i zgłaszane rodzicom. Niektóre szkoły decydują się również na montaż monitoringu, który w znaczący sposób może ułatwić nadzorowanie uczniów. Poza tym w szkolnym regulaminie warto zawrzeć podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po szkole takie jak zakaz biegania po korytarzu, czy skakania po krzesłach.

Podsumowując, jest wiele sposobów, żeby skutecznie zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne uczniów w szkole. Jednak, aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt, nauczyciele i rodzice powinni ściśle ze sobą współpracować i na bieżąco reagować na wszelkie niepokojące sytuacje.

Partner portalu: PAK