Dokumentacja Gimnazjum 24

Statut Gimnazjum 24

Załączniki do statutu

1     2     3      4      5      6      7      8      9       10 10a     11      12     13    14

PZO - Wymagania

Strategia działań wychowawczych-zapobiegawczych
i interwencyjnych

Procedury w sytuacjach zagrożenia zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją
i przestępczością

Instrukcja kancelaryjna  

Regulamin funkcjonowania monitoringu

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ

 

2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Wykaz Podręczników

KONCEPCJA ROZWOJU GIMNAZJUM 24

Szkolny Program Profilaktyki