Przykładowe zestawy na stronie CKE 
http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=1065&Itemid=2

Arkusze z poprzednich egzaminów na

 http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-gimnazjalny/arkusze-egzaminacyjne-gimn

Terminy w 2016

18 kwietnia 2016 r.

19 kwietnia 2016 r.

20 kwietnia 2016 r.

 

Na podstawie Komunikatu dyrektora CKE

 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

 

  1. HUMANISTYCZNEJ,

  2. MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

  3. CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO.

 

Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

 

1. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA odbędzie się 18 kwietnia 2016 r.

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał
60 minut,

/dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut/

– z zakresu języka polskiego

egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut·

/dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut/

 

2. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA odbędzie się 19 kwietnia 2016 r.

z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

/dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut/

– z zakresu matematyki

egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut

/dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut/

 

3. CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO odbędzie się 20 kwietnia 2016 r.

– na poziomie podstawowym

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

/dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut/

– na poziomie rozszerzonym                                                                   

egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut

/dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut/

 

POWRÓT