Przykładowe zestawy na stronie CKE 
http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=1065&Itemid=2

Arkusze z poprzednich egzaminów na

 http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-gimnazjalny/arkusze-egzaminacyjne-gimn

 

POWRÓT