Jerzy Sulima -Kamiński

Patron naszego gimnazjum
od 2002 r.

Nasze związki z pisarzem

 • W roku 1999 w naszej szkole zaczęliśmy pisać opowiadania i wiersze, by wydać drugi tomik wierszy, tym razem związanych z Londynkiem. Poprosiliśmy wówczas pana Jerzego o opiekę literacką. Oczywiście zgodził się bez wahania. W przedsłowiu wydanego przez szkołę tomiku wierszy  Pan Jerzy napisał - Świat składa się z dużych i „małych ojczyzn". Najpierw całym naszym światem są pochylające się nad nami z miłością  troską o los i przyszłość - matki. Potem - cztery ściany pokoju, ogródek, ulica, dzielnica miasta, w której przyszło się nam urodzić. Kręgi poszerzają się i spostrzegamy, że horyzont nie kończy się, a zatacza coraz większe koła, za którymi zaczyna się Wielka Ojczyzna. I już przeczuwamy, że kiedyś wyfruniemy ze swego gniazda. Dla Was to gniazdo nazywa się ,Londynek"...
  I wiecie, że kiedyś zatęsknicie do tego miejsca tak, jak ja zatęskniłem do Okola.

 • 18 marca 2003 roku odbyły się „Wspominki literackie” poświęcone pamięci Jerzego Sulimy- Kamińskiego w pierwszą rocznicę Jego śmierci.

 • 23 listopada 2003 roku Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy zostało nadane Gimnazjum Nr 24 imię patrona Jerzego Sulimy-Kamińskiego.

 • Czerwiec 2003 - Helenka Tiszler nasza uczennica napisała pracę na miejski konkurs literacki organizowany przez pana Stefana Pastuszewskiego. Jej „Gawęda o Jerzym Sulimie-Kamińskim” zajęła I miejsce.

 • 19.03.2004 r. Otwarcie Izby Pamięci Jerzego Sulimy- Kamińskiego odbyło się w II rocznicę śmierci pisarza .Izba Pamięci Patrona Szkoły powstała dzięki pani Irenie Kamińskiej, która przekazała szkole osobiste pamiątki związane z działalnością pisarza.

 • Corocznie w rocznicę śmierci tego znanego bydgoszczanom pisarza i poety obchodzimy w naszej szkole Święto Patrona.

Nasze związki z pisarzem

 • Urodził się 20 września 1928 r. w Bydgoszczy.

 • Podczas wojny pracował jako uczeń ślusarski na kolei. Po jej zakończeniu pobierał naukę
  Państwowej Średniej Szkole Technicznej.

 • Studiował w bydgoskiej WSI.

 • W latach 1954 – 1955 pracował w Bydgoskiej Fabryce Narzędzi jako konstruktor. Następnie
  w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego oraz w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki.

 • W latach 1955 - 1990 pracował w redakcji literackiej bydgoskiej rozgłośni Polskiego Radia
  (w latach 1965 – 1970 na stanowisku kierownika).

 • W latach 1994 – 2002 był radnym miasta Bydgoszczy.

 • Był wybitnym prozaikiem, dramaturgiem, felietonistą i dziennikarzem, członkiem Związku Literatów Polskich

 • Zmarł 19 marca 2002 r. w Bydgoszczy.

  Nasze związki z pisarzem

Zadebiutował w 1958 r. zbiorem opowiadań pt. „Czy księżyc się boi?” Pisarz przez wiele lat był związany z radiem, dla którego powstało wiele słuchowisk, felietonów i recenzji literackich. Za swoją twórczość otrzymał liczne nagrody i odznaczenia w tym: Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Najważniejsze powieści Jerzego Sulimy Kamińskiego, to:

 • Stan podgorączkowy (1972),

 • Lot na uwięzi (1974),

 • Trzynoga (1979),

 • Raj bez Ewy (1982),

 • Most królowej Jadwigi (1981-1988),

 • Bilet do Singapuru (1991),

 • Koktajl Dalajlamy (1997).

 • Wydał też zbiór portretów bydgoskich ludzi kultury i sztuki Trzydzieści jeden lusterek (1993).

 • W roku 1989 ukazała się powieść dla młodzieży Dokąd biegną twoje konie?

Medal im. J. Sulimy- Kamińskiego

Przyznawany za wybitne zasługi dla kultury regionu Pomorza i Kujaw.

Wręczany  dorocznie przez Kapitułę Artystyczną w rocznicę śmierci pisarza.

W roku 2007 medalem uhonorowano nasze gimnazjum. 

Nasze związki z pisarzem

Otwarcie Izby Pamięci Jerzego Sulimy- Kamińskiego odbyło  się w II rocznicę śmierci pisarza-19.03.2004 r.Izba Pamięci Patrona Szkoły powstała dzięki pani Irenie Kamińskiej, która związane przekazała szkole osobiste pamiątki
z działalnością pisarza.

Patron inspirował literacką twórczość naszych uczniów.

Od 1999 r. do 2007 r. Wydaliśmy 4 tomiki poezji.