Patron Gimnazjum 24 Jerzy Sulima-Kamiński

Historia szkoły

opracowana na uroczystość

"55 lat szkoły z Londynkiem"

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ISTNIAŁA OD 1955 ROKU
OD 1 WRZEŚNIA 1999 ROKU GIMNAZJUM 24

Od 1 września 2017

Klasy gimnazjalne przeszły do SP 37

Kronika szkoły
(*.pdf )

Z archiwów uczniów
i nauczycieli

(*.mpg )

Dyrektor

Wicedyrektor

 

SP 5

Osiński Bolesław od 1956

Duszkiewicz Janina

Osiński Bolesław

Rzepecki Tadeusz

Osiński Bolesław

Kaczorowska

Osiński Bolesław

Głogowska Małgorzata

Osiński Bolesław

Kwiatkowska Lidia

Kwiatkowska Lidia

Urbańska Maria

Kwiatkowska Lidia

Wysocki Tadeusz

Kwiatkowska Lidia

Florczak Wacława

Grygrowicz Teresa

Florczak Wacława

Grygrowicz Teresa

Chrzan Anna

Lewalski Marian

Chrzan Anna

Moch Włodzimierz

Zdankiewicz Maria

 

Gimnazjum 24

Zdankiewicz Maria

Grondkowska Elżbieta
Lucyna Czajka-Borys

Grondkowska Elżbieta

Lucyna Czajka-Borys

Gałęcka Hanna

Kałpacka Beata

Stefanko Ryszarda

Dobucki Marek