Dyrektor Gimnazjum
mgr Marek Dobucki

PRZEDMIOT

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

nauczycielezyka polskiego

mgr Ewa Milewska

mgr Apolonia Grzywa-Cymerman

nauczyciele matematyki

mgr inż. Lucyna Czajka-Borys  

mgr Małgorzata Kodrycka

nauczyciel historii

mgr Emilia Chrebor-Paciorek  urlop

mgr Milena Lewicka

mgr Apolonia Grzywa-Cymerman

nauczyciel WOS

mgr Emilia Chrebor-Paciorek urlop

mgr Milena Lewicka

nauczyciel chemii

mgr Danuta Matuszczak urlop

mgr Paulina Plich

nauczyciele  języka
angielskiego

mgr Marta Walkowiak

mgr Katarzyna Skorupa urlop

nauczyciel religii

ks. Maciej Musiał

nauczyciel techniki

 mgr Marek Dobucki

nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Ewa Ligman

nauczyciel geografii

nauczyciel biologii

nauczyciel WDŻ

mgr Magdalena Andryańczyk

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Barbara Boniek

nauczyciel muzyki

mgr Apolonia Grzywa-Cymerman

nauczyciel fizyki

mgr Madziar Danuta

nauczyciel  informatyki

mgr Marek Dobucki
e-mail:
marek.dobucki@ecdl.pl

mgr inż. Lucyna Czajka-Borys

nauczyciel plastyki

zajęć artystycznych

mgr Apolonia Grzywa-Cymerman

bibliotekarz

mgr Anna Chochlińska

wychowawca świetlicy

mgr Anna Chochlińska

nauczyciel  języka niemieckiego

mgr Jolanta Solarska

pedagodzy szkolni

mgr Beata Majewska urlop

mgr Milena Wiśniewska-Jankowiak

nauczyciel etyki

 

[j. polski] [matematyka] [historia] [chemia] [j. angielski] [biologia] [religia] [fizyka] [wych.-fiz.] [geografia] [Edukacja dla bezpieczeństwa] [muzyka] [fizyka] [informatyka] [biblioteka] [świetlica] [plastyka] [pedagog szkolny] ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót