PRZEDMIOT

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

nauczycielezyka polskiego

 
 

nauczyciele matematyki

 
 

nauczyciel historii

 
 

nauczyciel WOS

 

nauczyciel chemii

 

nauczyciele  języka
angielskiego

 

nauczyciel religii

 

nauczyciel techniki

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

nauczyciel geografii

nauczyciel biologii

nauczyciel WDŻ

 

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 

nauczyciel muzyki

 

nauczyciel fizyki

 

nauczyciel  informatyki

 
 

nauczyciel plastyki

zajęć artystycznych

 

bibliotekarz

 

wychowawca świetlicy

 

nauczyciel  języka niemieckiego

 

pedagodzy szkolni

 

nauczyciel etyki

 

[j. polski] [matematyka] [historia] [chemia] [j. angielski] [biologia] [religia] [fizyka] [wych.-fiz.] [geografia] [Edukacja dla bezpieczeństwa] [muzyka] [fizyka] [informatyka] [biblioteka] [świetlica] [plastyka] [pedagog szkolny] ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót