DLACZEGO W TEJ SZKOLE?

Szkoła zapewnia

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Osiągnięcia i sukcesy
2015-2016  2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012

Budynek Gimnazjum nr 24 liczy już pół wieku.
Absolwentami szkoły jest wiele
wybitnych osób.

 

 
Prężnie działający sekretariat umożliwi każdemu petentowi załatwienie sprawy od ręki.

Obiekt sportowy "Orlik 2012" zachęci każdego do uprawiania sportu.

Zaplecze socjalne przy "Orliku 2012" zapewnia higienę po wysiłku fizycznym.
Uczniowie od wielu lat biorą udział
w licznych zawodach sportowych. Puchary, nagrody wyeksponowane są
w szkolnej gablocie.
Zajęcia wychowania fizycznego oraz koła sportowe odbywają się w sali gimnastycznej.
Gimnazjaliści w szkolnej siłowni rozwijają tężyznę fizyczną.
Różnorodny sprzęt w sportowy sprzyja osiągnięciom w różnych dyscyplinach.
Boisko Orlik
Zajęcia lekcyjne odbywają się w odnowionych i dobrze wyposażonych salach.
Sala multimedialna pozwala na prowadzenie atrakcyjnych lekcji.
Wachlarz zajęć pozalekcyjnych w szkole umożliwia gimnazjalistom rozwijanie swoich zainteresowań.
Koło teatralne  

W zajęciach komputerowych chętnie uczestniczą też uczniowie z SP

Dwie pracownie komputerowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt.
Czas wolny można spędzić w świetlicy szkolnej, która jest miejscem spotkań kulturalnych.
W odnowionej bibliotece uczeń znajdzie bogaty księgozbiór.
Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom i nauczycielom.
Wsparcie i pomocną dłoń, każdy uczeń uzyska w gabinecie pedagoga. Nauczyciele czas wolny spędzają
w pokoju nauczycielskim. Uczniowie,
w każdej chwili mogą uzyskać pomoc.
Monitorowane hole i korytarze szkolne są bezpieczne. Młodzież szkolna dba o to,
aby były zawsze czyste.
Uczniowie Gimnazjum mają zapewnioną pomoc medyczną.
   
Smaczne i pożywne posiłki przygotowywane są w dobrze wyposażonej kuchni.
Łazienki są estetyczne i zadbane

W szkole trwają prace remontowe mające na celu poprawę warunków.

   
W harcówce, na terenie szkoły, odbywają się zbiórki ZHP.
Tablice pamiątkowe przypominają o ważnych wydarzeniach historycznych.

Do początku

DLACZEGO W TEJ SZKOLE?

 • Pomagamy wychować szczęśliwe dziecko

 • Pracujemy w systemie jednozmianowym. w doskonale wyposażonych pracowniach przedmiotowych

 • Lekcje kończą się do godziny 1500

 • Dbamy o rozwój zdolności dziecka w toku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

 • Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę  nauczycieli.

 • Wszyscy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Jesteśmy realizatorami Bydgoskich Grantów Oświatowych przeznaczonych na działalność ponadstandardową .

 • Kształtujemy postawy społeczne poprzez pracę w  Międzygimnazjalnym Sejmiku Uczniowskim

 • Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową i stały dostęp do INTERNETU

 • Zapewniamy Państwa dziecku bezpieczeństwo i komfort psychiczny  m.in. dzięki monitoringowi.

 • Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

 • Dbamy o rozwój zdolności dziecka w toku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

 • Posiadamy:

 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem i videoteką .

 • czytelnię multimedialną.

 • boiska "Orlik"

 • siłownię

 • stołówkę

 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.

Szkoła zapewnia :

 • profesjonalną opiekę pedagogów szkolnych,

 • klasy z rozszerzonym programem informatyki w całym cyklu kształcenia,

 • smaczne, tanie, dwudaniowe obiady,

 • rozwijanie i promowanie twórczości uczniów ,

 • program wychowawczy wdrażający uczniów do samodzielności, pomagający w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowujący do aktywnego udziału w życiu społecznym

 • możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

 • naszym uczniom zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, aby każdy uczeń mógł odnieść sukces, rozwinąć swoją osobowość, mieć poczucie własnej wartości, a także być odpowiedzialnym za swój rozwój.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

 • LITERACKO FILOZOFICZNE

 • WARSZTATY DZIENNIKARSKIE "HISTOWIZJER"

 • WARSZTATY TEATRALNE

 • KOMPUTEROWE

 • MATEMATYCZNE

 • KLUB EUROPEJSKI

 • ENGLISH CLUB

 • BIBLIJNE

 • SPORTOWE - SPORT SZKOLNY

 • TANECZNE

 • TURYSTYCZNE "

 • WARSZTATY PLASTYCZNE  W MUZEUM  im. L. WYCZÓŁKOWSKIEGO

Do początku

 

Sukcesy 2011-2016

Osiągnięcia 2015/2016

 • udział uczniów/wychowanków w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach, przeglądach itp. (poza wymienionymi wyżej) o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Nazwa

Zasięg imprezy

Osiągnięcia, sukcesy

„Post card „ -  Bydgoszcz okiem bydgoskiego gimnazjalisty, konkurs dla gimnazjalistów oddziałów 1 i 2, na wykonanie kartki pocztowej

miejski

wyróżnienie

Konkurs plastyczny "Polska kocham Cię",Zespół Szkół nr.7 w Bydgoszczy

międzyszkolny

3 miejsce
i wyróżnienie

 • organizowanie konkursów, warsztatów, turniejów, przeglądów itp. skierowanych do innych placówek

Formy przedmiotowe

Informatyka dla SP i I kl. gimnazjum „Gwiazdka 2015”

Informatyka Konkurs graficzny „Post card” M. Rejewski bydgoszczanin widziany okiem gimnazjalisty. Konkurs dla kl. II i  III gimnazjum

Tropem Karmelitów i Benedyktynów do Fary

Od Kazimierza Wielkiego do Jerzego Sulimy-Kamińskiego- siedmiu zasłużonych dla Bydgoszczy na siedem wieków historii. Konkurs dla uczniów klas VI Szkół podstawowych i Szkół gimnazjalnych z okazji 670 rocznicy urodzin miasta.

 

Formy sportowe

Turniej Osiedlowy Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto
w piłce nożnej szkół gimnazjalnych - listopad 2015

 

Formy artystyczne

„ Gwiazdka 2015 ” konkurs na wykonanie kartki świątecznej – dla SP.

 • udział w zawodach sportowych w tym w Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży

Dyscyplina sportowa

Otrzymane punkty

Liczba uczestników

Biegi przełajowe

10

2

Unihokej dziewcząt

40

15

Unihokej chłopców

35

15

 Do początku

 

Osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych
w roku szkolnym 2014/2015

 • I miejsce w konkursie plastycznym „POLSKA LISTA DZIEDZICTWA ŚWIATOWEGO UNESCO” – konkurs zorganizowano w ramach konferencji młodzieży bydgoskich szkół: „Polak – Europejczyk – obywatel świata”.

 • III miejsce w wojewódzkim konkursie „Złączeni 18 południkiem”.

 • II miejsce i wyróżnienie w MIEJSKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ.

 • IV miejsce w REGIONALNYM KONKURSIE GAZETEK SZKOLNYCH, grupa dziennikarska „Histowizjer”.

 • V miejsce – OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY w FITNESS SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH.

 • Wyróżnienie dla ucznia w konkursie „List małego powstańca – dzieci i młodzież
  w Powstaniu Warszawskim 1944”

 • II etap - Wojewódzki konkurs Interdyscyplinarny z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” – bł. S. W. Frelichowski na tle historii Kościoła i skautingu w Polsce w latach 1913-1945 .

 • IV miejsce – Indywidualne Mistrzostwa Bydgoszczy w lekkiej atletyce.

 • I miejsce /praca literacka/, III miejsce /praca plastyczna/ finał konkursu Ministra Edukacji "SZKOŁA ZAWODOWA - MÓJ WYBÓR.

Osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych
w roku szkolnym 2013/2014

 • I miejsce „Wiosenno – jesienne międzyszkolne zawody sportowe dla szkół gimnazjalnych LONDYNEK – BOCIANOWO – ŚRÓDMIEŚCIE - STARE MIASTO”  – (projekt BGO).

 • I miejsce Międzyszkolne  mistrzostwa Bydgoszczy szkół podstawowych i gimnazjalnych w fitness

 • IV miejsce dla „Histowizjera” w XXI Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych.

 • Zakwalifikowanie się naszych uczniów do udziału w Wojewódzkim konkursie interdyscyplinarnym z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” - Życie i działalność Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki oraz rola Kościoła w Polsce w latach 1920 – 2011.

 • Wyróżnienie dla dwóch uczniów w historycznym konkursie wiedzy o powstaniu styczniowym pt., „Kto ucieka od historii, tego historia dogoni”. Powstanie styczniowe.
  W 150. rocznicę wybuchu.

 • IV miejsce I Ogólnopolski Konkurs „ DZIAŁAM BEZPIECZNIE” DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  - projekt BGO.

Do początku

Osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych i wyższego szczbla
w roku szkolnym 2012/2013

 • II miejsce. Konkurs Retoryki w ramach roku Piotra Skargi zorganizowany przez Pałac Młodzieży z udziałem p. prof. M. Święcickiej z UKW i p. dr E. Puls z UKW –

 • Wyróżnienie dla gazetki szkolnej "Histowizjer". XX Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych

 • I miejsce III Mały Przegląd Teatralny Pomóż mi na nowo odkryć świat baśni. /międzyszkolny/

Lp.

Nazwa konkursu/zawodów

Odpowiedzialni

Ilość uczestników

Osiągnięcia

1.       

Szkolny Konkurs Wiedzy o Prawach i Obowiązkach Człowieka. (Gimnazjum nr 24 E. Paciorek, M. Andryańczyk))

Emilia Chrebor-Paciorek

Magdalena Andryańczyk

8

Dominik Karbownik (I miejsce)

2.       

Życie i twórczość J. Sulimy – Kamińskiego (konkurs dla uczniów Gimnazjum nr 24)E. Chrebor-Paciorek, A. Makowska, szkolny

E. Chrebor-Paciorek

Wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 24

I miejsce – Monika Stachowicz kl. III a

II miejsce – Bartosz Obała kl. III a

III miejsce – Paweł Drozdalski kl. I a

3.       

Szkolny Konkurs Szlakiem Jerzego Sulimy – Kamińskiego  (Gimnazjum nr 24 – E. Chrebor- Paciorek, D. Matuszczak)

Barbara Boniek
(I a)

Jolanta solarska (
 Ib)

A.  Grzywa –Cymerman (2a)

Emilia Chrebor- Paciorek (3a)

Krystyna Bylicka (3b)

17

I miejsce III a

II miejsce I a

 

4.       

Konkurs Krasomówczy - Skarga  600 lat później z okazji roku P. Skargi

(Pałac Młodzieży), międzyszkolny

Elżbieta Knitter, E. Paciorek

3

II miejsce Adam Molęda

5.       

Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „ Oni tworzyli naszą historię”(Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu , Urząd Marszałkowski)

 Emilia Chrebor-Paciorek

1

wyróżnienie

6.       

Międzyszkolny Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych „O Autorytetach słów kilka…”- praca pisemna(ZSM nr 1 im. F. Siemiradzkiego w Bydgoszczy)

Emilia Chrebor- Paciorek

2

Kesja  Zagól (II miejsce)

Monika Stachowicz (III miejsce)

7.       

Festiwal Wiedzy o Bydgoszczy . Międzyszkolny konkurs  z okazji urodzin miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz wyznaniowa)- organizator Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy, współorganizator Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy – E. Chrebor- Paciorek)

Emilia Chrebor-Paciorek     

A. Makowska

3

udział

8.       

Wędrówki Śladami Minionej Bydgoszczy- tajemnice ukryte w nazwach ulic, placów i mostów. Międzyszkolny konkurs dla uczniów SP i gimnazjów. (organizator Gimnazjum nr 24, E. Chrebor-Paciorek , A. Makowska)

14-15 marca 2013

35

I miejsce w kategorii gimnazjów  -Gimnazjum nr 24

I miejsce w kategorii SP  -S P nr 2

SP nr 2 otrzymała Sulimkę – Kopię medalu J. Sulimy-Kamińskiego

9.       

Konkurs dziennikarski – Patron (nazwa) mojej ulicy. Konkurs Międzyszkolny.

organizator – G 24- E. Chrebor-Paciorek

E. Milewska

40

wyróżnienie zdobyła uczennica SP nr 2

10.   

XV Odsłona Literacka

E. Kintter

1

wyróżnienia

11.   

Konkurs (międzyszkolny) recytatorski „Rok po śmierci z wizytą w salonie Pierwszej Damy Polskiej Poezji

E. Knitter

2

 

12.   

Konkurs sztuki oratorskiej „Kazania Piotra Skargi” – miejski

E. Knitter

2

II miejsce

13.   

Konkurs międzyszkolny „Eko-zając wielkanocny”

Apolonia Grzywa - Cymerman

8

 

14.   

Konkurs grafiki komputerowej – Boże Narodzenie 2012, szkolny

Lucyna Czajka – Borys

20

 

15.   

Konkurs grafiki komputerowej – Wielkanoc 2013, szkolny

Lucyna Czajka - Borys

20

 

16.   

Konkurs „Potyczki na patyczki” , szkolny

Lucyna Czajka - Borys

Klasa 1a

 

17.   

Konkurs plastyczny „Odnawialne źródła energii”, szkolny

Danuta Matuszczak

 

 

18.   

Konkurs na najładniejszy plakat – Haloween, szkolny

Katarzyna Skorupa

20

 

19.   

Konkurs na najciekawszą kartkę świąteczną „Christams”, szkolny

Katarzyna Skorupa

15

 

20.   

Konkurs „Fizyka wokół nas”, szkolny

Krystyna Bylicka

Klasy pierwsze

 

21.   

Mistrzostwa Bydgoszczy w tenisie stołowym dziewcząt, międzyszkolny

Ewa Ligman

2

 

22.   

Mistrzostwa Bydgoszczy w tenisie stołowym chłopców, międzyszkolne

Ewa Ligman

2

 

23.   

Mistrzostwa Województwa w Fitness dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych

Ewa Ligman, Lucyna Czajka - Borys

50

I miejsce- Marta Szumacher

24.   

Jesienne Mistrzostwa Gimnazjum nr 24 w piłce nożnej, szkolny

Ewa Ligman

40

 

25.   

Wiosenne Mistrzostwa Gimnazjum nr 24 w piłce nożnej, szkolny

Ewa Ligman

60

 

26.   

Mistrzostwa Gimnazjum nr 24 w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców

Ewa Ligman

50

 

27.   

Konkurs Ekologiczny organizowany przez CEE Myślęcinek, międzyszkolny

Danuta Matuszczak

2

 

28.   

Szkolny Konkurs Ekologiczny 

Danuta Matuszczak, Magdalena Andryańczyk

Uczniowie klas pierwszych i drugich

 

 

I miejsce Aleksandra Racewicz Ia

II miejsce Karol Gogulski IIb

III miejsce Dominik Karbownik Ia

29.   

Alternatywne źródła energii, szkolny

Danuta Matuszczak, Magdalena Andryańczyk, Krystyna Bylicka

15

I miejsce Agnieszka Kempka,

 II miejsce Ernest Szkic,

III miejsce Kacper Świtała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do początku

Zorganizowano konkursy międzyszkolne:

 • "Wyczółkowski, przyroda i ja. Uczeń przewodnikiem przyrody - trzyetapowy konkurs
  o pracy i życiu Leona Wyczółkowskiego” - przeznaczony dla uczniów klas szóstych. Projekt BGO.

 • MIĘDZYSZKOLNE  MISTRZOSTWA BYDGOSZCZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W FITNESS (I miejsce) - projekt BGO.

 • Wiosenno – jesienne międzyszkolne zawody sportowe dla szkół gimnazjalnych „LONDYNEK” –  BOCIANOWO – ŚRÓDMIEŚCIE - STARE MIASTO (I miejsce) - projekt BGO.

Udział w konkursach międzyszkolnych:

 • Konkurs Retoryki w ramach roku Piotra Skargi zorganizowany przez Pałac Młodzieży z udziałem p. prof. M. Święcickiej z UKW i p. dr E. Puls z UKW – II miejsce.

 • XX Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych –wyróżnienie dla gazetki szkolnej "Histowizjer".

Udział uczniów w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych:

1.      Mikołajki w Realu.

2.      Udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątamy Świat.

3.      Udział w Międzynarodowym Dniu Ziemi

4.      Udział w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

 

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2011/2012

Konkursy:

 • Konkurs dziennikarski „Bydgoszcz, jakiej nie ma” – I miejsce;

 • „Jak Leon Wyczółkowski namalowałby Bydgoszcz” – III miejsce;

 • III Mały Przegląd Teatralny” –III miejsce;

 • Festiwal Wiedzy o Bydgoszczy” – IV miejsce;

 • „Konkurs o Unii Europejskiej” – trzy wyróżnienia;

 • Miejski konkurs „Bydgoszcz K-DRONEM malowana” – finał;

 • Wojewódzki Konkurs „ZWIĄZANI 18 POŁUDNIKIEM” – 3 wyróżnienia.

Turnieje i zawody sportowe:

 • „Mistrzostwa Bydgoszczy w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców”,
  dziewczęta 11 miejsce, chłopcy 9 miejsce;

 • „Mistrzostwa Bydgoszczy w unihokeja dziewcząt i chłopców”, ·dziewczęta 8 miejsce, chłopcy 10 miejsce;

 • „Liga w piłce siatkowej” – szczebel miejski 6 w swojej grupie),
  Organizator: Polski Związek Kulturystyki i Fitness;

 • Mistrzostwa Polski w Fitness dzieci I miejsce w grupie 14-15 lat.

Do początku