Przedmiotowe zasady oceniania

Wymagania na poszczególne oceny

Matematyka PZO
+
Wymagania

Fizyka

Informatyka PZO wymagania

język niemiecki

Język angielski

Język polski

Technika

EDB

Religia

Chemia

Biologia

Geografia

Zajęcia artystyczne

Plastyka

Muzyka

Wychowanie Fizyczne