Słowa poety Cypriana Kamila  Norwida wymownie określają cel wychowawczy szkoły

 

ul. T. Kościuszki 37a, 85-079 Bydgoszcz

e-mail: gim24bydg@cps.pl

Telefon: (0-52) 321 00 88

Fax: (0-52) 321 00 88

Zalecana rozdzielczość 1024x768 

Aktualizacja
Sierpień 2017