Jak powinna wyglądać szkoła w przyszłości

Rodzice często zastanawiają się, czy posłać swoje dziecko do szkoły publicznej czy też do prywatnej, która staje się ostatnio coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Podjęcie decyzji może zaważyć na całej późniejszej przyszłości młodego człowieka. 

szkoła

Czym jest szkoła niepubliczna? 

Szkoły niepubliczne to inna nazwa szkół prywatnych, często w użyciu jest też termin szkoły społeczne. Szkoły te prowadzą podmioty prywatne bądź też społeczne będące osobami fizycznymi bądź też funkcjonują na zasadach spółki. Szkoła społeczna to specyficzny sposób placówki niepublicznej. Szkoły prywatne oraz społeczne mogą postawić szereg warunków po których spełnieniu przyjmą uczniów, nie są to więc placówki które przyjmują podopiecznych jedynie dlatego, że rodzic płaci za edukację syna czy córki. Dyrektorzy szkół prywatnych są władni by skreślić z listy uczniów, którzy dopuścili się jakiegoś wykroczenia bądź też nie rokują optymistycznie pod względem osiąganych stopni. Jeszcze niedawno bo do 2019r., funkcjonowały szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, jednak po reformie systemu szkolnictwa nie ma już tych placówek, od trzech lat są placówkami niepublicznymi.  Musimy też brać pod uwagę zdrowie dzieci oraz ich bezpieczeństwo.

gimnazjum

Czym jest szkoła publiczna? 

Szkoły publicznie prowadzą różnego rodzaju podmioty, przeważnie jest to samorząd terytorialny. Szkoły te przyjmują wszystkich Uczniów których rodzice nie ponoszą opłat za to że ich dzieci uczęszczają do wspomnianych placówek. W chwili gdy dziecko łamie zasady obowiązujące w szkole publicznej, nie może być skreślone z listy. Dyrektor placówki może jedynie złożyć pismo z uzasadnieniem, jeśli zostanie ono rozpatrzone pozytywnie to niepokorny Uczeń zostanie przeniesiony do innej placówki. Dużo do powiedzenia w omawianym zakresie ma Rada Pedagogiczna oraz samorząd uczniowski. 

Podsumowanie 

Wybór, czy dziecko posłać do szkoły publicznej czy do niepublicznej zawsze pozostaje w gestii rodziców. Można odnaleźć wiele atutów które posiada placówka niepubliczna, wydaje się, że oferuje ona więcej, dziecko zaś poczuje się prawdopodobnie bardziej komfortowo. Szkoła niepubliczna która dba o swoją reputację by być uznana za placówkę elitarną przyjmie do niej jedynie najzdolniejszych podczas kiedy szkoła publiczna ze względu na rejonizację musi przyjąć wszystkich. Szkoła niepubliczna choć płatna daje większe możliwości, zatrudnia też najlepszych pedagogów, którzy zadbają o wszechstronny rozwój młodego człowieka. Istnieją szkoły publiczne które są oceniane bardzo wysoko, jednak prawdopodobnie szkoła niepubliczna okaże się właściwszym rozwiązaniem.